Godišnji servis klima uređaja jedan je od najbitnijih stvari koju treba korisnik klima uređaja da uradi. Više puta čujemo kako nije zdravo koristiti klima uređaj u čemu i ima istine ako higijenu klima uređaja ne održavamo kako treba. Svakako, godišnje jednom nije dovoljno održavati klima uređaj već korisnik mora mesečno minimalno dva puta samostalno da dezinfikuje klima uređaj da bi održavao opštu higijenu istog do sledeće godine dok ne dolazi na red godišnji servis.


Naša usluga za godišnji servis klima uređaja pokriva sledeće stavke:

Unutrašnja jedinica se rastavlja i elementi se operu
Rastavljanje horizontalnih i vertikalnih usmerivača, pranje i dezinfekcija istih
Skidanje kade za odvod kondenza, pranje i dezinfekcija istog

Nakon rastavljanja unutrašnje jedinice, jedinica se pakuje u specijalan džak i priprema se za pranje pod visokim pritiskom. Ovom metodom se opere i izmanjivač toplote, turbina klima uređaja i ostali elementi koji inače nisu dohvatljivi. Redosled pranja klima uređaja pod pritiskom je sledeći:

  1. Pranje klima uređaja sa sredstvom za skidanje masnih naslaga, buđi i ostalih nečistoća
  2. Pranje klima uređaja sa sredstvom za dezinfekciju koji uništava sve poznate bakterije
  3. Globalna dezinfekcija klima uređaja sa ASEPSSOL -za globanu dezinfekciju klima uređaja.
  4. Oblivanje i sušenje klima uređaja.

Napomenuo bih čiščenje i produvavanje odvodnog sistema za kondenz. Nakon sastavljanja klima uređaja puštamo ga u rad i proveramao ispravnost klime koja obuhvata merenje izmenjivanje toplote sa spoljne i unutrašnje strane, provera pritiska fluida, čiščenje spoljnog izmenjivača, testiranje kondenzatora ( samo kod OnOFF sistema ) itd.

Godišnji servis ovog tipa iznosi 3 500.00 dinara. Zakazivanje termina se vrši preko telefona 061/270-18-54

Svakako, pogledajte naš Promo video i uverite se u kvalitet rada: